THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Ang kasalukuyang palisi sa edukasyong bilinggwal ay nagsaaad na ang pagtatamo ng komperens sa Filipino at Ingles sa lebel na pambansa sa pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas ng edukasyon. Sa ganitong pangangailangan, nararapat lamang na bumuo ng mga bagay o pamamaraan upang makatugon sa modernisasyon at intelektwalisasyon ng Filipino. Ang mga kaisipang ito ang hamon para magsagawa ng isang pag-aaral ang risetser. Ang ganyang bilingguwal na pagkatuto ay makatulong na sa problemang hatid ng kakulangan ng mga teknikal na terminong magagamit. Kung tayo ay makakabalik sa kauna-unahang bahagi ng siglong ito, maaaring malito na tayo dahil sa mga bagong paraan ng paggamit ng mga salita. Help Center Find new research papers in:

Ang intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa disiplinang kompyuter ang siyang maaaring tumugon sa mithiin ng ating bayan na maging bahagi ng globalisasyon. Isang halimbawa nito ay ang pagbuo ng mga panuntunan sa pagsasalin ng mga terminolohiyang hiram, tulad ng nailimbag na gabay ng Ispeling ng Unibersidad ng Pilipinas, Pamantasang De La Salle at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ngayon, ang legacy ay tumutukoy na rin sa isang terminong may kinalaman sa isang malaking sistema ng kompyuter. Hayaan nating ang mga nabanggit na puntos ay magbigay-daan sa pagbuo ng isang pag-aaral sa intelektwalisasyon ng Filipino sa disiplinang kompyuter. May isang eksena sa pelikula na nagpapakita ng gamit ng internet sa pagbili ng kanyang makakain.

May Filipino na para maging midyum sa pagtuturo ng displinang kompyuter. Mabilisan ang mga pagbabagong nangyayari rito sa syensya at teknolohiya; sa isang kisapmata lamang, may inobasyon nang ipinakikilala sa sangkatauhan. Kung tayo ay makakabalik sa kauna-unahang bahagi ng siglong ito, maaaring malito na tayo dahil sa mga bagong paraan ng paggamit ng mga salita.

Ngayon, ang legacy ay tumutukoy na rin sa isang terminong may kinalaman sa isang malaking sistema ng kompyuter.

Panimula sa thesis

Reading in the Sociology of Language. Sa mga nabanggit na matuwid, hindi pa epektibong nagagamit ang wikang Filipino sa agham at teknolohiyang kompyuter sapagkat kulang pa sa mga teknikal na termino na kailangan sa larangang paggagamitan.

  TEEL ESSAY ACRONYM

Bukod sa mga ito, ang programa ay kinakailangan maglaan ng mga pagkakataon para sa mapanuring pagbasa sa mga nakasulat na artikulo tungkol sa larangang pinagpapakadalubhasaan upang tumugon sa pangangailangan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral.

Ikaapat, ginagamit ang wikang Filipino na nagsasaad na: Kaugnay ng tinatawag na modernong intelektwalisadong wika, ito ang simple at gamiting depinisyon para kay Sibayan Ang maisakatuparan ito ay isang malaking kontribusyon para sa ating bansa upang maging higit na maging malawak ang kakayahan sa pagkikipagkomyunikeyt.

Network, internet, e-mail, net surfing, chatting, solution legacy, online, hard copy; at iba pang kauri, sa anu-ano pang rejister sila makikilala? Isa pang paraan ng pakikipagkomyunikeyt sa pamamagitan ng kompyuter ang tinatawag na chatting.

Ang Implikasyon ng Salitang Balbal sa Pag-aaral at Pagkatuto by Generose Ocampo on Prezi

Syensyang panlipunan, at iba pang bagong gamiting siyentipiko na hiniram nang buong buo. Ngunit simula nang nagkaroon ang mga Pilipino ng kaalaman ukol dito, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga may kakayahang bumili ng kompyuter. Ang isa pang paraang ginagamit ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang-salita sa Filipino ng mga terminong kompyuter.

Ang wikang Filipino ang siyang kumakatawan sa ating pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino. Kasama na rito ang paggamit ng electronic mail o e-mail na nagawang posible ang mabilis na paghahatid ng mga liham patungo sa nais na mapahatiran nito saan mang parte ng mundo.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Isang bagong instrumento, isang bagong gamit sa maunlad na kabihasnan at nagawang makalikha ng mga katawagang bago rin ngang kodigong minamaster sa paghudyat ng utos, sa pagsunod dito at pagpapasailalim sa kapangyarihan ng kompyuter.

Ang sanaysay na ito ay isang panawagan para sa ating bansa na kumilos kasabay ng mabilis at hindi mapipigilang pag-unlad at pagbabago ng teknolohiyang kompyuter. thess

thesis tungkol sa wikang balbal

May isang pelikula, ang The Net, na pinagbibidahan ni Sandra Bullock, ang nagpakita ng gamit ng kompyuter.

Ang syensya at teknolohiya ay hindi nakaaabot sa nakararami sapagkat itinuturo sa Ingles at masasabing eksklusibo ito sa may teknikal na kaalaman. Kaya kailangan ang pagsasalin. Isang mithiin ng Pilipinas ang makasunod sa pagsulong ng malalakas na bansa, gaya ng Estados Unidos, Hapon, wlkang Tsina.

  HOLY TRINITY SCHOOL GHAZIABAD HOLIDAY HOMEWORK

May isang eksena sa pelikula na nagpapakita ng gamit ng internet sa pagbili ng kanyang makakain.

Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link. By clifford jay mamauag.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Ikatlo, hindi isinasama ang mga lumang salitang Tagalog sa pag-aaral sapagkat baka higit lamang na maging mahirap unawain ang mga termino. Ginagamit ito ng mga bihasa sa paggamit ng internet sapagkat bukod sa ito ay nakalilibang, magkakaroon ka pa ng mga bagong kakilala hindi lamang mula sa sariling bansa as mula pa sa ibayong—dagat. Tunkgol, Salitang Kompyuter Ang risertser ay may naisagawa nang kahalintulad na pag-aaral ukol sa intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa disiplinang kompyuter.

Ang kagandahan ng pagkabuo ng ganitong uri ng pag-aaral ng makabagong terminolohiyang bigay ng syensyang kompyuter ay nasa mga estudyante, instructor, teknisyan, at praktisyuner ng agham kompyuter sapagkat sila ang makikinabang dito at silaang mga taong nais magkaroon ng interaksyon sa mabilis na umuunlad na teknolohiyang ito.

Alinsunod sa mga pag-aaral nina Fishman, Ferguson, at Das Gupta ;29 ang intelektwalisasyon ng wika ay may dalawang aspeto: Magiging ambag pa ang ganitong gamit sa intelektwalisasyon ng Filipino kung malilinang ang mga terminong kompyuter sa wikang Filipino. Gaya ng naipahiwatig na, thseis kasalukuyan, ang mga konsepto sa komyuter ay naipahayag lamang sa Ingles.

thesis tungkol sa wikang balbal

Nakita ang kahalagahan ng intelektwalisasyon nito upang tayo ay makasabay sa alon ng globalisasyon na siyang layunin ng bawat isa. Kinakailangan ng alinmang bansa, ng ating bansa, ang maging handa sa tuwina sa bawat pagbabagong nangyayari.

Author: admin